Talere og seminarer

Talere

Andreas Ipsen

Lørdag - "Tid til?"

Præst, Tarm Frimenighed

Jakob Højlund

Søndag - "Tid til hvile?" Tirsdag - "Tid til dig?"

Generalsekretær, KFS

Lærke Søes

Mandag - "Tid til mig"

Teologistuderende, Menighedsfakultetet

Kasper Bergholt

Bibeltimer: Søndag - "Tid til fremtiden?" Mandag - "Tid til nye begyndelser?" Tirsdag - "Tid til at dele?"

Teologistuderende, Århus Universitet

Seminarer

Lovsang er ikke et nyt fænomen, men den har fået en ny og særlig plads i vores moderne måde at afholde gudstjeneste på. Som menighed må vi være opmærksomme på, at vores lovsangskultur forbliver sund og får os til at kigge mindre indad og mere opad. Til dette seminar skal undersøge og debattere, hvordan vi bruger lovsangen på den bedste måde.
 
Andreas Nørgaard.
Passioneret lovsangsleder og -skribent. Studerende på Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus, på linjen Almen Musikledelse.
Lokale B2-11
Hvis man for ti år siden havde spurgt mig “hvordan vil dit liv som 27-årig se ud?”, så havde jeg måske svaret noget i retning af job som lærer, mand og børn – men sådan ser mit liv idag bestemt ikke ud. Vi kan have mange forestillinger om, hvordan det rigtige liv bør være. Forestillinger vi både kan lægge ned over os selv og andre. Men hvad når livet ikke forløber som vi havde forestillet os? Og hvor er Gud henne, når livet ikke går som planlagt? Kom med til et seminar med fokus på længsler, drømme og forventninger til livet, og få udfordret de forestillinger der kan være om det ‘rigtige’ liv,
 
Kristina Eskildsen.
Gymnasiesekretær i Øst.
Lokale B2-12
Mange muslimer i Danmark kommer fra lande, hvor muligheden for at møde en kristen er begrænset. I Danmark bor der ca. 250.000 muslimer, og mange af dem har ikke en kristen ven. Det vil vi gerne ændre på. Hvordan kan vi få gode, stærke og ligeværdige venskaber til muslimer? Kan Gud give os kærlighed til mennesker, som vi måske ikke naturligt elsker? Og hvad kan vi gøre for at vise muslimer hvem Jesus er? Det er spørgsmål som vi kommer til at arbejde med i dette seminar.
 
Sebastian Olesen.
Daglig leder i Al-Beshara / Præsteintern i Vineyard Vollsmose.
Lokale B2-12
Ifølge Bibelen udruster Helligånden alle kristne med nådegaver (udover alle de andre ting, han gir os). Forståelsen af og brugen af disse gaver varierer fra kirke til kirke og fra generation til generation. Hvordan skal vi forstå og bruge dem i dag? Der bliver god tid til spørgsmål/samtale, så netop det, du brænder for, kan blive behandlet. Men oplægget omhandler nådegaver generelt og mere specifikt: helbredelse, udfrielse, tungetale og profeti.
 
Sprint Aagaard Korsholm.
Undervisningskonsulent i Indre Mission og præst i frimenigheden Broen.
Lokale B2-13
Mange mener, at videnskab er det modsatte af tro, og at naturvidenskaben har modbevist, at der findes en Gud. Men er det hele sandheden? Sammen skal vi undersøge, om naturvidenskaben kan forklare alt. Vi vil også se på Bibelens skabelsesberetning for at blive klogere på, om den står i modsætning til Big Bang og Evolution.
 
Mathias Schultz Laursen.
Cand. Theol.
Lokale B1-3
Der er kommet krig i Europa, og det er skræmmende! Krig trækker altid tunge spor af død og dilemmaer i massevis. Så hvordan kan vi som kristne forholde os til krig og soldatertjeneste? Hvilken rolle spiller Gud, når der er krig i verden, og hvad indebærer det at være præst i militær uniform?
 
Kristoffer Simonsen.
Feltpræst.
Kender du til længslen efter at tale med dine klassekammerater om Ham, der betyder mest for dig? Er du også frustreret over, hvor ofte dine samtaler om tro ender med at handle om alt det, du må og ikke må? Uncover er et bibelstudiehæfte, som er helt perfekt, hvis man har lyst til at læse om Jesus med sine venner fra klassen. Her skabes samtaler om dét, der virkelig betyder noget: Om hvem Gud er, og hvad han vil os. At læse i biblen med sine venner er meget nemmere, end det lyder – det kræver hverken, at man kan svare på alt, eller at man går og omvender folk. Det er kun Helligånden, der kan prale af det, og han praler ikke … Til gengæld er der ingen garanti for, at Guds egne ord ikke vil skabe tro og tillid til ham både hos dig og dem, du læser med. Det er en chance, du må tage 😉 P.S. Der er også gratis is til de første, der kommer!
 
Julie Øhrstrøm.
KFS-sekretær i Nord- og Midtjylland.
Lokale A3-15
Der står i Bibelen, at man skal elske andre mennesker. Men der står også, at man ikke må gå i tøj, der er syet af to forskellige slags stof. Hvorfor er det første vigtigt og ikke det andet? Hvordan bruger vi Bibelen, hvad kan vi bruge Bibelen til, og hvad er Bibelen overhovedet for en bog? Lad os sammen blive klogere.
 
Kasper Andreas Bergholt.
Teologistuderende, forfatter og bibelunderviser i Israelsmissionen.
Lokale B1-X
Jesus elsker dine klassekammerater, men mange af dem kender ham ikke. Hvad er der at gøre? Til dette seminar skal vi sammen blive kloge på, hvad det vil sige at evangelisere. Vi skal lære om hvad det er, hvordan vi overhovedet gør, og hvorfor det hele afhænger af Gud og ikke af os. Kom og bliv opmuntret til at gå på Jesu ord i bøn og handling samt få konkrete måder til at lede dine klassekammerater med hen til Jesus.
 
Daniel Lønborg.
Volontør i KFS.
Lokale A2-8
Jeg tror, mange af os fra tid til anden må sige som David i Salme 10: ” Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du dig i trange tider?” Nogle gange virker det til, at Gud simpelthen har forladt os, eller at vi ikke er vigtige for ham. Det skal vi snakke om! Jeg har ikke alle svarene, men jeg vil gerne komme med nogle betragtninger, som forhåbentligt kan være oplysende og inspirere til videre samtale. Der bliver også god tid til spørgsmål og dialog.

Søren Aalbæk Rønn
KFS-sekretær
Lokale A2-9
Har de tre ting noget til fælles? Ja, det har de faktisk, for det er tre ting, som nogle mener skal forbydes i det offentlige rum, men skal de det?
Vi vil til dette seminar tale om det er i orden. Vi skal arbejde med begreberne åndsfrihed og ytringsfrihed.
Måske nogle af jer oplever at I ikke må mødes som KFS-gruppe på jeres gymnasie. Til dette seminar se på hvilke argumenter der kan være herfor, og hvordan disse kan modargumenterers.
 
Frederik Hauge.
Lokale B2-10
Seminarets indhold: Ibrahim fra Aleppo har oplevet kristen forfølgelse på egen krop. Da ca. 70% af de kristne i Syrien flygtede under borgerkrigen blev Ibrahim boende i landet og hjalp de forfulgte kristne i nød. Ibrahim er i dag præst i en partnerkirke i Aleppo og leder ”Centre of hope” i Syrien, hvor han hjælper unge kristne og familier. Under seminaret vil fokus være på emnet at være forfulgt for sin tro; Hvad vil det sige? Hvor kommer forfølgelsen fra? Kan det virkelig have nogle positive konsekvenser? Kom, lyt og mød Ibrahim og du vil måske opleve en snært af hvad det vil sige at være forfulgt pga. sin tro på Jesus.
 
Open Doors.
B2-10
“Små ting gjort i kærlighed forandrer verden”, sådan lyder mottoet for GodhetNorge, som går foran i godhedsuge på gymnasier i Norge. Til dette seminar, får du indblik i vores oplevelser af at være med til Godhedsuge i Norge, og hvorfor det er så mega vigtigt at gøre små ting i kærlighed. Vær med til en snak om, hvordan vi, både som enkelte individer og KFS-gruppe, kan pege på vores kærlige far med godhed på vores studiesteder og ind i det samfund, vi lever i.
 
Godhedsbanden (gymnasieelever) ⁃ Johannes August Kofod Techow ⁃ Selma Terp Legarth ⁃ Benedikte K. Vestergaard ⁃ Michelle Siig Arntzen ⁃ Maiken Terp Legarth.
Lokale A3-16

Udrustningworkshops