Tema Talere Seminarer Information Program

Discipeltræf

Trosvandrere

14. – 18. oktober

Tilmeld dig her

Tema

Trosvandrere – til enhver tid

Temaet for dette års Discipeltræf er »Trosvandrere – Til enhver tid«. Vi skal i forkyndelsen i dialog med flere personer fra Biblen, som er lige så meget syndere, som vi er det.

Til hvert møde tager vi udgangspunkt i en bibelsk person, som gøres genkendelig i vores gymnasieliv anno 2017.

En trosvandrer er en, som vandrer med Gud i livet. Det er også væsentligt, at vandre sammen, så man kan lære af hinanden, hjælpe hinanden og spejle sig i hinanden.

Talere

Dem kan du høre på DT17
M

Margunn Dahle

Lektor i kommunikation og livssyn – Underviser ved NLA Mediehøjskolen Gimlekollen. Margunn vil undervise på engelsk på Discipeltræf

S

Sune Skarsholm

Uddannet Cand. teol. – Præst i Løsning og Korning kirker

E

Erik Kloster

Uddannet Cand. teol. – Kollegieleder på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing

C

Christian Rasmussen

Uddannet Cand. teol. – Generalsekretær i KFS, bor i Løsning

J

Jakob Højlund

Uddannet Cand. Mag. i historie – Forstander på KFS’ Ledertræningscenter (LTC)

K

Kristoffer Enevoldsen

Stud. Teol. på Dansk Bibel Institut i København

Tilmeld dig her

Seminarer

Seminarer på DT17
001

Medvandring

Morten Højlund Wibe   ·   KFS-sekretær i Syddanmark

Medvandring er et følgeskab med en anden kristen. Et følgeskab hvor i vandrer sammen i et åndeligt fællesskab. Deler bøn, bibellæsning og liv. Alt sammen for at pege hen på Jesus og lade ham blive en mere og mere central del af hverdagen og fællesskabet med andre. Det lyder jo godt og flot, men hvordan gør man det? Er det overhovedet nødvendigt? Jeg har jo KFS, Oase og IMU? På dette seminar vil vi dukke ned i medvandring på et praktisk plan, så det kan blive til liv for dig når du kommer hjem fra DT.
002

Evangeliernes troværdighed

Lisa Rom Boye   ·   Cand.mag. i historie og KFS-sekretær i Østdanmark

Historien om Jesus er eventyrlig fantastisk og rørende smuk. Nogen steder kan det virke for godt til at være sandt og andre gange for skørt til at nogen skulle have opdigtet det. På det her seminar kigger vi på evangeliernes historiske troværdighed og den kontekst de er skrevet ind i, og kommer undervejs omkring alt fra juleevangeliet til opstandelsen.
003

Hoseas og afguderne

Jan Pahus Nissen   ·   KFS-sekretær i Nord

At tale om afguder er at pille ved nogle af de dybeste strenge i vores tro, liv og selvforståelse – dét, der får lov at definere, hvem vi er, hvordan vi lever vores liv, og hvordan vi ser på Gud, os selv og andre. Med udgangspunkt i Hoseas’ Bog – som stadig er højrelevant(!) – skal vi sammen forsøge at afsløre afguderne ivores liv og undersøge, hvordan de både påvirker og nedbryder os. Og vi skal gennem Hoseas’ liv og historie se, hvordan Gud ved sin overraskende godhed kan føre os ud af afgudernes greb og på vej mod en helt ny frihed.
004

Guds mission – vores mission

Joakim Sode Hjorth   ·   Stud. teol og projektmedarbejder ved Israelsmissionens Unge

Et seminar om mission. Det lyder måske banalt. Der er vel egentlig ikke så meget at snakke om? Vi skal vel ”bare” gå ud i verden og sprede evangeliet? Men kirkens mission begynder ikke først med Missionsbefalingen i Matt 28, og den slutter bestemt heller ikke der! Vi skal se på hvad mission er i sin kerne, hvordan hele Bibelens fortælling er en lang fortælling om mission, om Guds mission og om hvad vores mission som Guds folk er. Kirken blev nemlig til af hensyn til missionen - ikke omvendt. Derudover vil jeg dele konkrete erfaringer fra missionens brede verden, med udgangspunkt i mine møder med kristne i Israel og på Vestbredden.
005

Selvværd og selvbillede

Helene Lilleøre   ·   Studerer kristendom, kultur og kommunikation i København

Er jeg god nok? Er jeg smuk nok? Ofte kan vi føle os utilstrækkelig, fordi vi ikke føler at vi lever op til, hvordan vi gerne vil være. Det kender jeg til. Men jeg har opdaget, at Bibelen fortæller os en anden historie. Derfor vil vi i dette seminar dykke ned i, hvordan Gud ser på os og hvordan vi skal se på os selv ud fra Guds syn på os.
006

Bønnens evangelium

Martin Haahr   ·   Teolog og lærer på LTC

Bøn er et af de største privilegier, vi har som Guds børn. Tænk, at vi for Jesu skyld kan komme til Gud som vores far præcis, som vi er. Græde ud hos Ham, råbe ud til Ham, tale ud med Ham, bare være sammen med Ham, takke Ham, be til Ham, lovprise Ham. Ikke desto mindre er det manges erfaring, at i en hverdag, hvor kalenderen er fyldt, og tingene går stærkt, bliver bønnens privilegium ofte forsømt og bønnens evangelium ofte glemt. Vi vil i dette seminar derfor se lidt på, hvordan Bibelens ord om bøn og bøns-erfaring fra bedende mennesker fra kirkens historie kan være en opmuntring og hjælp til at leve et liv i bøn til Gud.
007

Troens relevans i en præstationskultur

Alexander Vinkel Nielsen   ·   Stud. teol.

Som unge mennesker oplever vi i dag at være en del af en præstationskultur. En kultur der har så gennemgribende en indflydelse på vores liv, at det har fået flere til at betegne nutidens unge som ’Generation Præstation’. Der bliver kæmpet for karaktererne i gymnasiet, den veltrænede krop i fitnesscentret og de vigtige likes på Facebook. Et pres som for mange ender i en kamp mod stress, ensomhed og angst. Hvad har den kristne tro af relevans i forhold til præstationskulturen? Findes der i Guds fortælling om mennesket et alternativ til fortællingen om ’Generation Præstation’? Vi vil tale om, hvordan vi er påvirket af præstationskulturen, og hvad den kristne tro kan give os i mødet med de store krav og forventninger. Og så vil vi se på, hvordan disse tanker kan være et tilknytningspunkt for os til at fortælle om den kristne tro til vores venner, der også oplever at være en del af præstationskulturen.
008

Hverdagssjælesorg og hverdagsomsorg – »how to do«

Frank Risbjerg Kristensen   ·   Teolog og konsulent i ELM (Evangelisk Luthersk Missionsforening)

Dette seminar er for dig, som kan li’ at snakke med mennesker – finde vej sammen med andre og tale om troen og livet; også når det gør ondt. På dette seminar vil vi på praktisk måde arbejde med at praktisere et sjælesørgerisk blik på mennesker omkring os. Vi vil se på, hvordan vi kan få gang i de gode, sjælesørgeriske samtaler i hverdagen. Vi skal bl.a. arbejde med, hvordan vi på bedst mulig måde kan hjælpe andre, der har det svært, og hvordan vi sammen med en udfordret medkristen kan få lyttet os ind på Gud og Guds hjælp og vejledning midt i det, som bøvler.
009

Guden under huden

Thomas Frovin   ·   Projektleder i Areopagos

Det der med Gud - det tænker du måske nok at du har styr på. Du har måske kendt Jesus i lang tid, kan dine søndagsskolehistorier uden ad, og sådan er det jo bare. Og så sker der det, at man nogle gange kigger på nogle andre kristne - og deres tro ser måske anderledes dybere ud. De virker næsten begejstrede over Jesus. Og så sidder man der, og kan måske have helt svært ved at hive en sådan stor begejstring frem. Er der så noget galt? Burde man være sådan lidt mere halleluja-agtig? På dette vigtige seminar skal vi snakke om hvem Jesus er, og om hvordan vores personlighed, vores livshistorie, og vores oplevelser er med til at præge vores tro. Vi skal snakke om, at tro ikke bare er noget, der sidder i hovedet, men også i hjertet, i hænderne og i fødderne. Vi skal snakke om det levede liv med Gud, vi skal snakke om hvem Jesus er, og også lidt om hvem han ikke er. Vi skal snakke om måder, man kan være sammen med ham på, og vi skal prøve at dykke ned i hvad andre kristne gør og har gjort igennem kirkens lange historie. Det er ikke et seminar, der handler om at tage hjem med dårlig samvittighed over at man ikke får læst i sin bibel, men det er forhåbentligt et seminar, der giver dig værktøjer, ideer og lyst til fortsat at følge ham Jesus - på den måde som er din.
010

Tjenestedeling

Christian Rasmussen   ·   Generalsekretær i KFS

Kvinder og mænd er forskellige, men er der ifølge Bibelen også forskel på hvilke tjenester, de kan have? KFS har et dokument om tjenestedeling. Det kigger vi på og på nogle af de relevante bibeltekster, som folk i KFS i øvrigt læser lidt forskelligt. Vi ses!
011

Bryd tabuerne om sex, porno og onani

Vibeke Sode Hjorth   ·   Leder af adamogeva.dk

Gud har skabt dig som seksuelt væsen, og det er godt! Vær med til at bryde tabuer for både piger og drenge, når vi sætter fokus på onani og porno og taler om Guds gode plan med sex. Det er muligt at stille anonyme spørgsmål på sms.
012

Bliv bedre til at læse i Bibelen

Lasse Holmgaard Iversen   ·   Landsleder i Bibellæser-Ringen

Du vil gerne, men får det bare ikke gjort. Læse i Bibelen. Der findes ingen mirakelkur mod det, men der er nogle redskaber, som kan gøre det lettere for dig, at komme i gang med at bruge Bibelen. Og dem deles der lystigt ud af, hvis vi ses til lidt bibelbrugerinspiration.
013

Skabelse og myte

Jens Bruun Kofoed   ·   Professor i Gammel Testamente på FIUC-DK og DBI

Spørgsmålene står nærmest i kø, når det drejer sig om at forstå, hvad Biblen siger om skabelse: Hvad vil det sige at Gud skabte himmelen og jorden i 1 Mos 1? Hvad er forholdet mellem de to skabelsestekster i 1 Mos 1-2? Hvordan forholder de sig til andre skabelsestekster fra oldtidens Mellemøsten? Kan man betegne de bibelske skabelsestekster som myter? Svarene er afgørende for hvordan vi forstår Gud, os selv og den verden, vi lever i. I løbet af seminaret skal vi se på hvordan de både kan være et positivt fundament for vores egen virkelighedsforståelse og et velbegrundet indspil til diskussioner i religionsundervisningen.
014

Missional livsstil – lev så andre bliver forvandlede

Simon Tarp Krüger   ·   BA i teologi, studerer erhvervsøkonomi

Hvordan ville dit liv og verden omkring dig se ud, hvis du levede helt som Gud ønskede det? Hvad mener Gud for eksempel om shopping-vaner, uddannelse, valg af venner og mobilforbrug? Det kan være enormt svært at snakke konkret om vores liv som kristne. Vi ender hurtigt med dårlig samvittighed over at mislykkes eller med at være bange for at blive selvretfærdige. Ikke desto mindre er det målet for det her seminar! For Guds kærlighed forvandler os til at forvandle verden omkring os. Det er hele vores liv, der tilhører Gud. Gud har skabt hele mennesket, Jesus har frelst os på alle områder i vores liv og derfor indeholder hans kald til at følge ham konsekvenser for alle dele af vores liv. Tænk hvad det ville betyde for de gymnasiestuderende, flygtningene, de hjemløse, de fattige i verden, hvis Guds plan blev ført ud i vores liv? Kom og få perspektiver og bliv udfordret. Gud har STORE planer!

Følg med på Facebook

Information

Godt at vide
Tilmelding

Lejrprisen er på 620 kr., og er en fordelspris der gælder ved tilmelding til hele lejren fra lørdag til onsdag. Dagsprisen er 235 kr. inkl. overnatning. En enkelt aften koster 55 kr. inkl. aftenkaffe.

Tilmeldingsfrist med rabat for tidlig tilmelding er 1. oktober. Sidste frist for forhåndstilmelding er d. 8. oktober. Efter denne dato kan du tilmelde dig ved at sende en mail til Maria Laursen (maria@kfs.dk) eller du kan henvende dig ved kassererbordet på lejren. Tilmelding efter d. 1. oktober pålægges et gebyr på 10 kr. pr. dag man deltager. Efter d. 8. oktober stiger gebyret til 20 kr. pr. dag. Senere tilmelding medfører en del ekstra administration, derfor gebyret.

Når du ankommer til lejren tjekker du ind ved kassererbordet i indgangen til Skanderborg Gymnasium og får udleveret deltagerarmbånd. Der kan betales med kort på lejren, men gør det gerne inden; så kommer du i den hurtige kø. Følgende kort kan anvendes ved tilmelding og på lejren: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Der kan også betales med MobilePay.

Få rabat på Discipeltræf

Hvis du kommer fra Bornholm kan du på tilmeldingssiden få 100 kr. rabat på lejren. Er du medlem af KFS får du 10% rabat på lejrprisen, dog mindst 35 kroners rabat. Det betyder, at lejrprisen er 558 kr. og aftenprisen er 20 kr. for medlemmer. Er du endnu ikke medlem, kan du melde dig ind i forbindelse med tilmeldingen. Kontingentet varierer efter hvilken lokalforening, du tilhører. Beløbet er min. 100 kr. og max. 350 kr. pr. år.

KFS’ medlemsfordele
 • 10% rabat på Påskelejr og Discipeltræf
 • Demokratisk indflydelse lokalt
 • Stemmeret ved bestyrelsesvalget på generalforsamlingen på Påskelejr 2018
 • GRATIS trykt udgave af KFS’ magasin »Til Tro« med posten
 • Særlige medlemstilbud og nyheder
Framelding

Ved framelding fra lejren efter den 1. oktober opkræves halvdelen af betalingen, fordi madbestillingen er sendt.

Faciliteter

Lejrbygninger ligger på Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg. Lejren foregår på Skanderborg Gymnasium (spisning, cafeer og seminarer) og Niels Ebbesens Skole (overnatning).

Transport

Der er flere gode muligheder for transport til Skanderborg:

Ankommer du med tog til Skanderborg, tager det ca. 20 min. at gå fra Skanderborg Station til Skanderborg Gymnasium.

Madras

Du kan have dit eget liggeunderlag eller madras med på lejr, men du kan også leje en for den nette sum af 20 kr. Dette angiver du i tilmelding til lejren, og da vi desværre ikke har madrasser til alle, sker fordelingen efter et først til mølle-princip. Hvis der ikke er flere madrasser, er det ikke muligt at krydse boksen af i tilmeldingen.

Husk lagen, hvis du lejer madras.

Medbring
 • Bibel
 • Overnatningsgrej: sovepose og lagen til den bestilte madras eller liggeunderlag
 • Penge til indsamling og bøger
 • Sportstøj
 • Madpakke til lørdag aften
 • En lille taske eller store lommer til værdigenstande, så de ikke ligger på sovesalen.

Tyveri sker, så tag kun de mest nødvendige værdigenstande med på lejren. Det vil dog være muligt at få fx. computere låst inde under lejren.

Glemte sager

Glemte sager kan under lejren indleveres på lærerværelset, som findes lige til venstre for indgangen på Skanderborg Gymnasium.

Efter lejren vil glemte sager blive gemt på KFS-sekretariatet i en måned og derefter gives de til genbrug. Hvis du har mistet noget på DT17, kan du skrive til kfs@kfs.dk.

Nødtelefon

Hvis der opstår nødsituationer kan følgende vagttelefonnumre benyttes døgnet rundt 3074 9697 / 3074 9858

Alternativt kan du kontakte lejrchef Lars Bjerregaard på tlf: 2521 8866

Økonomisk støtte

Hvis du har lyst til at hjælpe andre med at komme på lejr, kan du gennem tilmeldingen betale lidt ekstra for lejren. Vil du søge om støtte til din deltagerbetaling, fordi du har svært ved at finde penge til betalingen, så skriv til Maria Laursen (maria@kfs.dk). Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Eventuelt tilbageværende midler i puljen går til støtte af lokalt arrangerede events i KFS, der fremmer målsætningen. Spørg din sekretær om støtte til dit lokale event eller skriv til Christian Rasmussen (KFS generalsekretær).

Har du spørgsmål ifm. tilmeldingen er du også velkommen til at skrive til kfs@kfs.dk

Israelmissionens Unges Mad-café

Du er på Discipeltræf. Midt imellem lange madkøer, spændende taler og mødet med gamle og nye venner, står du og trænger til en toast. Måske en vaffel. Måske endda noget med brus. Tænk engang hvis du kunne få det serveret i et hyggeligt miljø, med behageligt musik, krydret med rig mulighed for at høre om missionsarbejde og volontørmuligheder i Danmark og Israel. Hvis der tilmed blev tilbudt forskellige inspirerende oplæg og seminarer selvsamme sted, så ville det måske lyde for godt til at være sandt?

Heldigvis for dig er det lige præcis sådan, virkeligheden ser ud i Israelsmissionens Unges café på Discipeltræf. Find os for enden ad gangen - vi glæder os til at servicere dig!

Program

Det sker på DT17
Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
 • 1500Ankomst, betaling og indkvartering
 • 1600Åbningsmøde: Jesus – Gudsbilledet og forbilledet v/ Christian Rasmussen
 • 1730Fælles madpakkespisning
 • 1830 – 1915Speedfriending
 • 1930Aftenmøde: Martha og Maria – to sider af samme sag v/ Kristoffer Enevoldsen
 • 2130Aftenkaffe
  Aftentilbud:
  — Caféerne åbner
  — Koncert
  — SNAK i Løvhytten
 • 0000Reflektoriet: Midnatsandagt og lovsang
 • 0030Gymnasiet lukkes
 • 0800Reflektoriet: Frivillig morgenandagt
 • 0830 – 0900Morgenmad
 • 0900Rengøring
 • 0945Bibeltime: Abraham – et forbillede i troen v/ Jakob Højlund
 • 1115Responsgrupper efter bibeltimen
 • 1215 – 1300Frokost
 • 1330Temaoplæg KFS’ere - i verden men ikke af verden v. Margunn Dahle
 • 1530Kaffe
 • 1600Eftermiddagstilbud:
  — Byt til nyt
  — Paneldebat
  — Sabbat i IU caféen
 • 1700Snak om Bibellæsevaner i Løvhytten
 • 1800Aftensmad
 • 1930Gudstjeneste: Timotheus – grib kaldet v/ Erik Kloster
 • 2130Aftenkaffe
  Aftentilbud:
  — Lovsang og vidneaften i Løvhytten
  — Caféerne åbner
 • 2200Aftenseminar: Til livet jer skiller
 • 0000Reflektoriet: Midnatsandagt og lovsang
 • 0030Gymnasiet lukkes
 • 0800Reflektoriet: Frivillig morgenandagt
 • 0830 – 0900Morgenmad
 • 0900Rengøring
 • 0945Bibeltime: Abraham – helt og antihelt v/ Jakob Højlund
 • 1115Responsgrupper efter bibeltimen
 • 1215 – 1300Frokost
 • 1330Seminarer
 • 1530Kaffe
 • 1600Eftermiddagstilbud:
  — Fodboldturnering
  — Volleyturnering
 • 1700LTC-caféen - kom og hør om LTC
 • 1800Aftensmad
 • 1930Aftenmøde: Ruth – at give sig hen v/ Margunn Dahle
 • 2130Aftenkaffe
  Aftentilbud:
  — Åben scene
  — Caféerne åbner
 • 0000Reflektoriet: Midnatsandagt og lovsang
 • 0030Gymnasiet lukkes
 • 0800Reflektoriet: Frivillig morgenandagt
 • 0830 – 0900Morgenmad
 • 0900Rengøring
 • 0945Bibeltime: Abraham – når troen udfordres v/ Jakob Højlund
 • 1115Responsgrupper efter bibeltimen
 • 1215 – 1300Frokost
 • 1330Seminarer
 • 1530Kaffe
 • 1600Eftermiddagstilbud:
  — Auktion
  — Oplæg om åndsgavepraksis i KFS
  — Standeftermiddag
 • 1800Aftensmad
 • 1930Aftenmøde: David – vejviser til Guds nåde v/ Sune Skarsholm
 • 2100Aftenkaffe
 • 2130Lovsangsaften
 • 2300Aftentilbud:
  — Caféerne åbner
 • 0000Reflektoriet: Midnatsandagt og lovsang
 • 0100Gymnasiet lukkes
 • 0830 – 0900Morgenmad og mulighed for at lave madpakker
 • 0930Morgenlovsang
 • 0945Fælles oprydning
 • 1045Afslutningsmøde: Daniel – en trosvandrer som dig! v/ Christian Rasmussen
 • 1200Tak for Discipeltræf 2017!
Hjemmeside af Peter Højland